top of page

7 kysymystä kissan laihduttamisesta - TULOKSET!

Päivitetty: 24. lokak. 2022


Hei kissakansa! Helmi-maaliskuu on vierähtänyt painavan asian äärellä, kun käynnistin kissojen ylipainon selätykseen keskittyvän projektin. Tavoitteenani on kehittää kissaystävällinen, turvallinen ja toimiva digitaalinen työkalu kissanomistajille avuksi kissan laihdutukseen. Tätä varten julkaisin 22.2.22 kyselyn “7 kysymystä kissan laihduttamisesta”, jonka tuloksista kerron tässä postauksessa.


Ylipainon selätys -projektiin lähdin, koska kissoilla ylipaino on sekä valitettavan yleistä, että sellaista jolle jokainen kissanomistaja pystyy tekemään jotain - etenkin jos saa riittävät tiedot ja työkalut ongelman ratkaisuun. Näin ollen digitaalisen ratkaisun avulla voin auttaa mahdollisimman montaa kissaa voimaan paremmin 😺😺😺


Ylipaino heikentää kissojen hyvinvointia, lyhentää elinikää ja altistaa sairauksille


Kissojen ylipaino on merkittävä riski niiden hyvinvoinnille ja valitettavasti hyvin yleinen ongelma lemmikkikissoilla. Jo kohtuullinen ylipaino kaksinkertaistaa diabeteksen riskin ja sairaalloinen ylipaino nelinkertaistaa sen sekä lyhentää tutkimusten mukaan kissan elinikää.


Eräässä tutkimuksessa (Purina life span study) osoitettiin ylipainon lyhentävän koirien elinikää noin 2 vuodella. Kissathan tunnetusti ovat lajina koiria pitkäikäisempiä, joten ero lihavan ja normaalipainoisen kissan eliniänennusteessa saattaa olla tätäkin merkittävämpi.


Monet muutkin sairaudet ovat todennäköisempiä ylipainoisilla kissoilla: käytösongelmat (erityisesti masentuneisuus), ummetus, ihosairaudet, atopia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, nivelrikko, kohonnut verenpaine, hengitystiesairaudet, astma, suun sairaudet, ripuli, virtsatiesairaudet, silmäsairaudet, kasvaimet ja allergiat.


Tulokset


Kyselyyn vastasi 22.2.-31.3.22 välisenä aikana tasan 200 ylipainoisen kissan omistajaa! Määrä on mielestäni huikea ja haluankin erityisesti kiittää kaikkia kyselyä eteenpäin jakaneita; ilman teitä ei näin suuriin lukuihin olisi päästy! Kiitos myös jokaikiselle vastanneelle. Mielipiteenne ja kokemuksenne ovat arvokkaita ❤️


1. kysymys: Miten havaitsit kissalla olevan liikaa painoa?


Tämän kyselyn mukaan kissanomistajat pääsääntöisesti havahtuvat ylipainon kertymiseen itse. Vain alle viidesosalla joku muu henkilö oli huomannut asian ennen omistajaa.


On huomioitava, että kyselyyn vastaamisen kriteerinä oli omistajan näkemys siitä, että hän omistaa ylipainoisen kissan. Siten kyselyyn eivät ole vastanneet ihmiset, jotka pitävät kissaansa normaalipainoisena, vaikka ylipainoa todellisuudessa olisikin kertynyt. Tutkimusten mukaan kissalla on suurempi riski kerätä ylipainoa, mikäli omistaja mieltää normaalipainoisen kissan liian laihana ja pulskan kissan normaalina.


Toimivan laihdutuskuurin lisäksi kissojen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää lisätä tietoisuutta ylipainon yleisyydestä sekä sen tunnistamisesta. Erityisesti eläinlääkärit ovat tässä avainasemassa. Kokemuksesta tiedän, että lemmikin ylipaino voi joillekin ihmisille olla arka puheenaihe. Lisäksi kissa saattaa olla eläinlääkärissä vakavan akuutin sairauden vuoksi, jolloin ylipainosta puhuminen jää helposti toissijaiseksi.


Kissojen hyvinvoinnin nimissä haluaisin haastaa kaikki tätä kirjoitustani lukevat eläinlääkärit ottamaan ylipaino esille (joka käynnillä) ja kirjaamaan potilaan papereihin potilaan paino ja kuntoluokka. Tämä tulisi vähintäänkin näkyä kotiutusohjeessa ja mieluiten suullisesti olisi hyvä rohkaista asiakasta tarttumaan toimeen kissan terveyden edistämiseksi. Ongelmanratkaisu lähtee sen tiedostamisesta ja kissanomistajan ohjaamisesta kohti seuraavaa askelta.


2. kysymys: Kuinka huolissasi olet ylipainon vaikutuksista kissan hyvinvointiin ja terveyteen?


Suurin osa (72 %) ylipainoisen kissan omistajista oli huolissaan [4] tai hyvin huolissaan [5] painon vaikutuksesta kissan terveyteen tai hyvinvointiin, mikä mielestäni kertoo kissojen arvostuksesta ja hyvästä huolenpidosta. Kysymyksen asettelussa ei arvioitu ylipainon määrää, joten osa ei-niin-huolissaan olevista saattaa omistaa vain lievästi ylipainoisen kissan.


3. kysymys: Oletko yrittänyt laihduttaa kissaasi?


86,5 % omistajista oli kokemusta kissanlaihduttamisesta joko aiemman tai käynnissä olevan laihdutuskuurin muodossa. Noin neljännes vastaajista oli aiemmin yrittänyt laihdutusta, mutta oletettavasti epäonnistunut, koska edelleen omisti ylipainoisen kissan.


Tämän kysymyksen jälkeen vastaajat jaettiin kahden seuraavan (4. & 5.) kysymyksen suhteen eri ryhmiin, sen perusteella olivatko he vastanneet “Kyllä” vai “En”. Kissaa laihduttaneilta kerättiin kokemuksia laihdutustavoista ja -haasteista. Ei-laihduttaneilta taas kysyttiin laihdutuksen esteenä olleista asioista.


Laihdutusta yrittäneet (nyt tai aiemmin)


4. kysymys: Mitä laihdutuskeinoja olet kokeillut? (monivalinta)


Selvästi suosituin tapa oli ruoan määrän vähentäminen, jonka oli valinnut ⅘ kissanomistajasta. Noin puolet olivat lisänneet liikuntaa sisätiloissa ja reilu neljäsosa ulkona liikkumista (joko vapaana, tarhassa tai valjaissa). Laihdutusruoan avukseen valinneita oli noin puolet. Myös herkkujen vähentäminen ja ruoan tarkka mittaaminen olivat suosittuja laihdutuskonsteja. Noin kolmasosa vastaajista oli lisännyt märkäruoan osuutta ruokavaliosta.


Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi 8,7 % kertoi muista laihdutuskeinoista, joita olivat mm. ruoan vaihtaminen laadukkaampaan, kissakaverin hankkiminen, tarkat ruokinta-ajat, aktivointi-lautasen käyttö sekä juoksupyörän hankkiminen.


Kysymykseen sai valita useita vastausvaihtoehtoja ja useimmat näin tekivätkin. Kyselyn mukaan käytössä tai aiemmin kokeiltuna oli keskimäärin 3,4 laihdutuskonstia per vastaaja. Moniulotteinen lähestymistapa onkin tehokkain pysyvien tulosten saavuttamisessa.


5. kysymys: Millaisia ongelmia tai haasteita kissan laihdutusyrityksessä olet kohdannut?


155 kissanomistajaa kertoi vapaamuotoisesti haasteista, joita kissanlaihduttamisessa oli kohdannut. Eräs yleisimmistä haasteista oli ruokaa kerjäävä (usein “huutava”) kissa, joka pahimmillaan muuttuu pieneksi terroristiksi ja häiriköi kissakavereita sekä palvelusväen yöunia.


Ylipainoiset kissat ovat usein myös hyvin älykkäitä ja oppivat varastamaan ruokaa kissakaverien lautaselta, kaapeista ja ihmisiltä. Niillä vaikuttaa myös aina olevan nälkä ja tuntuvat olevan mestareita tunteisiin vetoamisessa. Omistajat kokivat motivaatioon tai kissan säälimiseen liittyviä ongelmia itse, mutta myös perheenjäsenien joukossa löytyi haluttomuutta ymmärtää tai osallistua kissanlaihdutusprojektiin.


Monissa kissakodeissa ruokaa oli tarjolla jatkuvasti joko tämän kissan tai muiden kissojen terveydentilan vuoksi. Myös Pilli & Pulla -ilmiö eli laiha ja lihava kissa samassa taloudessa oli yleinen haaste. Kissankasvattajilla erityishaasteena oli kissanpentujen ruokinnan erityistarpeiden ja pullean kissan laihduttamisen yhteensovittaminen.


Laihdutusruoan huono maistuvuus, laihtumisen hitaus tai tehtyjen muutosten toimimattomuus sekä kissan haluttomuus liikkua nostettiin myös esille.


Ei-laihduttaneet


4. kysymys: Miksi et ole yrittänyt laihduttaa kissaasi? (monivalinta)


Yleisimmin tähän kysymykseen vastattiin vaihtoehto “Muu” ja siinä selityksenä oli lähes kaikilla monikissatalouden aiheuttama haaste laihdutuksen toteuttamisessa (40,7%). Yhtä yleinen syy oli aikaansaamattomuudessa; 25,9 % asia on tupannut unohtumaan ja 14,8 % ei ole ehtinyt perehtyä asiaan (yhteensä 40,7 %).


Noin 30% vastanneista laihdutuksen aloittaminen oli jäänyt joko tiedon puutteen tai löytyneen tiedon ristiriitaisuuden tai neuvojen toimimattomuuden vuoksi. 11,1 % ei halunnut kiusata kissaa laihdutuskuurilla ja saman verran koki, ettei ylipaino ole tälle kissalle ongelma.


Vastaajat valitsivat keskimäärin 1,4 vastausta tähän monivalintakysymykseen.


5. kysymys: Minkä pitäisi muuttua, jotta alkaisit laihduttamaan kissaasi?


Vapaamuotoisella kysymyksellä etsittiin asioita joiden pitäisi muuttua, jotta laihdutukseen ryhdyttäisiin. Yleisimpänä toivottiin keinoa ruokinnan järjestämiseen monikissataloudessa. Osa kaipaili oman asenteensa muutosta ja osa asiantuntijan neuvoja laihdutukseen. Jotkin kissanomistajat halusivat konkreettista näyttöä kissan kärsimisestä tai sairastumisesta ylipainon vuoksi. Osa taas näki taloudellisen tilanteensa olevan esteenä laadukkaamman ruoan hankkimiselle ja siten laihduttamiselle.


Viimeiset kaksi kysymystä (6. & 7.) olivat jälleen yhteisiä kaikille.


6. kysymys: Millaista tukea kaipaisit kissan laihduttamiseen? (monivalinta)


Lähes kolme neljästä vastaajasta toivoi käytännön vinkkejä laihdutuksen tueksi. Puolet oli kiinnostuneita selkeästä laihdutusohjelmasta ja kissan laihduttamista koskevasta luotettavasta tiedosta. Viidesosa kaipasi vertaistukea muista kissanpainonpudottajista.


Digitaalisista apuvälineistä suosituin oli mobiilisovellus laihdutukseen (34,3 %). Laihdutusverkkokurssista oli kiinnostuneita 19,2 % ja laihdutusluennoista 17,2 %.


Motivaatioapua kaipasi 15,2 % ja henkilökohtaista sparraajaa harkitsi 11,1 % vastaajista. 8,6 % halusi lisää näyttöä ylipainon aiheuttamista ongelmista.


Tässäkin kysymyksessä sai valita useita vaihtoehtoja; vastauksia tuli keskimäärin 3,1 per kissanomistaja.


7. kysymys: Halutessasi voit jättää vapaata palautetta kyselystä tai esittää toiveitasi tai ideoitasi kissojen ylipaino-ongelmien selättämiseksi :)


Tässä kysymyksessä nostettiin eniten esille monikissatalouksien haasteita sekä annettiin minulle ihanan paljon kannustavia viestejä tämän projektin suhteen.

Projektin tulevaisuus

Kyselyn pohjalta tein monikissatalouksille suunnatun laihdutusverkkokurssin "Paksun kissan kevyemmät tassut", jonka pilottiryhmä kävi kurssin kesällä 2022. Kurssin ovet aukeavat uudelleen jahka saan päivitettyä kurssia hieman testiryhmäläisten palautteiden perusteella.

Lisäksi pyrin vastausten ja kommenttien perusteella tuottamaan kissaystävällistä laihdutusta tukevaa sisältöä tänne blogiin. Blogisivun yläosasta voit valita "Kissan ylipaino"-kategorian, josta näet tähän mennessä ilmestyneet postaukset.
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page